Logo
[Hướng Dẫn] – Cách tạo USB & đĩa CD Hiren’s Boot

[Hướng Dẫn] – Cách tạo USB & đĩa CD Hiren’s Boot
10/106984 đánh giá

6984 Views

Tạo USB Hiren's BootCDTạo đĩa Hiren's BootCD
My Lockbox là phần mềm cho phép bạn ẩn, khóa và mật khẩu bảo vệ hầu như cho bất kỳ thư mục trên máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng My Lockbox để che giấu dữ liệu cá nhân từ con mắt tò mò, tập tin của bạn sẽ không thể truy cập cả từ những người dùng khác ngoài bạn.

Đang tải...
Từ Khóa: ,

Hỗ Trợ:Windows OS

Đánh giá:10/10

Phiên Bản...

Kích Thước:...

Lượt Xem:6984 lượt

Đang tải...