Logo
Visual Studio 2008 Express Edition: Phát triển phần mềm cho hệ điều hành Windows

Visual Studio 2008 Express Edition: Phát triển phần mềm cho hệ điều hành Windows
10/102193 đánh giá

2193 Views

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và các dịch vụ web.

DOWNLOAD

Tổng hợp

Đang tải...
Từ Khóa:

Hỗ Trợ:Windows OS

Đánh giá:10/10

Phiên Bản2008

Kích Thước:832 MB

Lượt Xem:2193 lượt

Đang tải...